Osaston sähköposti:     sahko142(ät)hotmail.fi

Osaston postiosoite

Jyrki Vainio
Kylväjänkatu 24 24100 SALO
Puh. 044 978 2739
 jyrki.vai9@gmail.com

Heinäkuu 2021

Ei tapahtumia
Heinäkuu 2021
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31

Tervetuloa

Sähköliitto

Lounais-Suomen sähkötyöntekijöiden ammattiosasto  142  kotisivuille

 

 

HYVÄÄ KESÄÄ

 

 

 

Mikä muuttuu työehdoissa ja työttömyysturvassa vuonna 2021?

Ajankohtaista

11.1.2021

 

Miten työntekijän työehdot, työttömyysturva ja muut ehdot muuttuivat vuoden 2021 alusta? Kokosimme yhteen merkittävimmät muutokset.

Työlainsäädäntö

Koronapandemian aiheuttaman talouskriisin johdosta työsopimuslakiin tehdyt väliaikaiset muutokset päättyivät 31.12.2020. Se tarkoittaa, että:

 • yhteistoimintalain mukainen vähimmäisneuvotteluaika lomautustilanteessa palaa 5 päivästä takaisin 14 päivään tai 6 viikkoon.
 • lomautusoikeus ei koske enää määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.
 • lomautusilmoitusaika on vähintään 14 vuorokautta, kun se määräaikaisessa lakimuutoksessa oli 5 päivää.

Myös työmarkkinajärjestöjen neuvottelemat ns. koronapöytäkirjat ovat päättyneet samaan aikaan kuin työlainsäädännön väliaikaiset muutokset.

Lakia työntekijöiden lähettämisestä on muutettu. Euroopan unionin direktiiviin perustuva laki koskee työvoiman lähettämistä Suomeen toisesta EU:n jäsenvaltiosta tai EU:n ulkopuolisesta maasta.

Lähetetyn työntekijän vähimmäispalkka määräytyy vastedes yleissitovan työehtosopimuksen mukaan ja sisältää palkat, lisät ja korvaukset.

Uutena määräyksenä direktiivi edellyttää, että Suomeen tulevan työntekijän kotimaassa matka- tai majoituskulut on määritelty laissa tai työehtosopimuksessa. Jos lähtöjäsenvaltiossa ei ole kyseisiä määräyksiä tai ne alittavat olennaisesti Suomen tason, noudatetaan suomalaisen yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä

Lakia sovelletaan 1.12.2020 jälkeen solmittuihin urakkasopimuksiin. Sitä aiemmin tehtyihin sopimuksiin noudatetaan 12 kuukauden siirtymäaikaa ja matka- ja majoitusmääräyksiä sovelletaan vasta 1.12.2021 alkaen.

Työttömyysturva

Työlainsäädännön väliaikaisiin muutoksiin kuulunut työttömyysturvan maksaminen ilman viittä omavastuupäivää eli ns. karenssia päättyi 31.12.2020. Seuraavia työttömyysturvan poikkeussäännöksiä jatketaan vielä vuonna 2021. 

 • Työttömällä on oikeus opiskella päätoimisesti sen vaikuttamatta työttömyysetuuteen 31.12.2021 asti. Poikkeussäännös koskee 16.3.2020 jälkeen lomautettuja
 • Yrittäjällä on oikeus saada työmarkkinatukea 31.3.2021 asti.
 • Työtön työnhakija voi ansaita osa-aika- tai keikkatyössä 500 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen, 31.3.2021 asti. 
 • Työttömyysetuutta voidaan maksaa hakemuksen perusteella ennakkona kuudelta kuukaudelta ilman ansiopäivärahapäätöstä 31.3.2021 asti.
 • Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos työmatkan kesto ylittää kaksi tuntia. Poikkeussäännös koskee työsuhteita, jotka alkavat ennen 31.3.2021.

Työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksut

Työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta pysyy samana kuin vuonna 2020.

 • 17–52-vuotiaat työntekijät: 7,15 prosenttia
 • 53–62-vuotiaat työntekijät: 8,65 
 • 63 vuotta täyttäneet työntekijät: 7,15 

Työntekijän sairausvakuutusmaksu koostuu kahdesta osasta. Sairaanhoitomaksu on veroluonteinen maksu, jota ei voi vähentää verotuksessa. Sillä katetaan Kelan maksamia lääkekorvauksia ja ja lääkärinpalkkioita. Päivärahamaksulla katetaan Kelan maksamaa sairauspäivä-, kuntoutus- tai vanhempainpäivärahaa, ja se peritään maksetusta palkasta.

 • Sairaanhoitomaksu pysyy ennallaan 0,68 prosentissa.
 • Päivärahamaksu nousee 1,36 prosenttiin viime vuoden 1,18 prosentista. Maksu peritään, jos vuotuinen palkka- ja työtulo on vähintään 14 766 euroa.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee 1,40 prosenttiin viime vuoden 1,25 prosentista.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Verottajan vahvistamat verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismäärät vuonna 2021 ovat:

 • kilometrikorvaus 44 senttiä kilometriltä
 • kokopäiväraha 44 euroa
 • osapäiväraha 20 euroa
 • ateriakorvaus 11 euroa

Matkakustannusten korvausten maksuperuste määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Matkakustannusten verovapauden määrittelee verottaja. Jos matkakustannusten korvausta tulee työehtosopimuksen mukaan maksaa, mutta se ei täytä verottajan määrittämää verovapauden kriteeriä, korvaus maksetaan ja siitä pidätetään vero.

 

 

 

Tiedoksi varautumisemme koronavirukseen

Seuraamme tarkasti valtakunnallista tilannetta ja noudatamme THL:n ja viranomaisten ohjeistuksia. Tällä hetkellä Sähköliitolla ei ole syytä perua tulevia tapahtumia, vaan tapahtumat järjestetään sovittuina ajankohtina.

Varaudumme THL:n ohjeistuksia noudattaen ja seuraamme tiiviisti tilannetta. Kehotamme kaikkia huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja välttämään kättelyä. Sähköliiton tiloihin pyrimme sijoittamaan normaalia suuremman määrän käsidesejä ja kehotamme kaikkia käyttämään niitä ahkerasti.

Tiloissamme on esillä THL:n antamat yskimis- ja käsienpesuohjeet, joita tulee noudattaa.

Sähköliitossa noudatetaan TTL:n siivousohjetta tehostetusti.

 

LIITTEENÄ TARKEMPI SÄHKÖLIITON TOIMINTAOHJE

 

 

Ystävällisin terveisin

Jarkko Korhola,

Työympäristöasiantuntija

puh. 050 351 4389

Sähköliitto, PL 747 (Aleksanterinkatu 15), 33101 Tampere

www.sahkoliitto.fi, www.facebook.com/Sahkoliitto

Twitter & Instagram @sahkoliitto

Jäsensivulle

Hallituksen sivulle

 

Mikäli sinulla ei vielä ole jäsensivulle tunnuksia, ota yhteyttä osastomme tiedottajaan

Seppo Helander (seppo.helander(ät)netti.fi)

JUHLAPYHÄLUETTELO 2021

PDF-tiedostoJuhlapyhät vuonna 2021.pdf (165 kB)

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.